Oogst
Omhoog

 

 

In augustus en september rijpen de bessen. Een vuistregel is dat de oogst plaats zal vinden 105 115 dagen na de bloei van de druiventros en 45 55 dagen na de halfomkleuring van de druiventrossen.

halfomkleuring

In augustus moet ervoor gezorgd worden dat de bladverdeling optimaal is. De bladeren die dan suiker verbruiken in plaats van leveren aan de rijpende trossen moeten verwijderd worden. Dit zijn allereerst de oudste bladeren. Deze bladeren bevinden zich onderaan de takken, in de buurt van de trossen. Het verwijderen van deze oudere bladeren heeft als bijkomend effect dat de trossen meer in het zonlicht komen, wat op dit moment gunstig is voor de verdere rijping.

Ook moeten de nieuwe scheuten (dieven) tot aan het eerste blad worden verwijderd. De scheut geheel verwijderen geeft een beschadiging aan de knop die zich daar volgend jaar zal gaan vormen.

De gemiddelde optimale opbrengst van een druif bedraagt ongeveer 1,5 a 2 kilo. Een grotere opbrengst zal ten koste gaan van de kwaliteit en van het te behalen suikergehalte.

Afhankelijk van de hoeveelheid zal er bij de meeste druiven trosdunning moeten plaatsvinden.

Bij extreme droogte zal dit eerder gebeuren, omdat er dan kans bestaat dat de trossen verdrogen. Dit zal bij ons niet zo snel het geval zijn. Bij nat weer dient dit later te gebeuren, anders zuigen de overige trossen zich vol met water waardoor het effect van de trosdunning (namelijk een hoog suikerpercentage te krijgen) teniet wordt gedaan.

De trosdunning kan plaatsvinden op het moment dat de meeste trossen verkleurd zijn. De trossen die dan nog groen zijn worden te laat rijp en verbruiken het suiker wat de overige trossen hard kunnen gebruiken. 

Tijdens het rijpen van de druiven wordt het suikergehalte gemeten met behulp van een refractometer. Met dit instrument kan met het sap van een enkele druif gemeten worden wat het suikergehalte is.

Het sap komt tussen een glasplaat en een prisma. Als vervolgens door het oculair wordt gekeken is een schaalverdeling te zien met suikergehalten. De breking van het licht door het sap laat afhankelijk van het suikergehalte een duidelijke aftekening zien op de schaal verdeling. Hierdoor is in een oogopslag het suikergehalte af te lezen.

Het suikergehalte wordt uitgedrukt in graden Oechsle. Dit aantal graden geeft het soortelijk gewicht aan van het suikerwater.

Na de gisting wordt het suiker voor ongeveer de helft omgezet in alcohol de rest wordt voornamelijk omgezet in koolzuurgas. Tijdens de gisting is dit koolzuurgas een mooie graadmeter voor de snelheid van de gisting, wanneer dit ontsnapt via het waterslot. Als voor de oogst het suikergehalte bekend is, is ook meteen het te verwachten te behalen alcoholpercentage bekend.

Een suikergehalte van 1075 (=75 Oe) geeft later een alcoholpercentage van 10% en een suikergehalte van 1095 (=95 Oe) geeft een alcoholpercentage van 13%. Aangezien de meeste wijnen een alcoholpercentage hebben van rond de 13% is deze laatste waarde een mooie streefwaarde in ideale omstandigheden. Gedurende de rijping van de druiven wordt dan ook regelmatig dit gehalte gecontroleerd. Als het suikergehalte voldoende is kan er worden geoogst. Het beste kan dit gebeuren bij droog weer, bij nat weer komt er teveel regenwater bij de trossen waardoor er een verdunning van het druivensap optreedt, wat weer ten koste gaat van het suikerpercentage. Na de gisting is een aflezing met de refractometer niet betrouwbaar meer vanwege de alcohol en moet er gemeten worden met de hydrometer.

 

Als het ideale suikerpercentage nog niet is bereikt, maar het er naar uitziet dat de druiven niet verder zullen rijpen vanwege het kouder wordende weer moet er ook worden geoogst aangezien de trossen anders zullen gaan rotten door het slechtere weer.

Het tekort aan suiker kan dan worden aangevuld tijdens het wijn maken in de vorm van kristal suiker.

Het oogsten dient in een zo kort mogelijke periode te gebeuren, om de druiven in een optimale staat te kunnen verwerken tijdens het wijn maak proces.

Het oogsten begint vanaf half september voor de vroege soorten zoals de Rondo tot eind oktober voor de late soorten zoals de Riesling en de Black Alicante is pas in november rijp.